Quy Nhơn 188 Coffee & Tea

Quy Nhơn 188 Coffee & Tea

Đánh giá

Photos

Description

Quy Nhơn 188 Coffee & Tea Quán ngay đường Biển Quy Nhơn, lâu lâu nghe tàu vô cảng kéo còi ngộ ngộ, nhìn dòng xe qua lại, phiêu theo bài nhạc. Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 188 Xuân Diệu, P. Trần Phú, Quy Nhơn Điện thoại: 0857 745 379 Thời gian hoạt động: 7:00 đến 22:00